Штампа

Упис 2020/2021. школске године (односи се на другу, трећу и четврту године ОАС, МАС и ДАС Машинства и ОАС Грађевинарства и Заштите на раду)

TRE 7539

Сви студенти су дужни да регулишу свој статус уписом у 2020/2021. школску годину. Упис године ће се обавити у периоду од 28. септембра до 22. октобра 2020. године, од 10:00 до 12:00 часова у студентској служби.

За упис године потребно је:

 1. Да су заведене све оцене (проверити на свом електронском налогу);
 2. Два обрасца ШВ-20 које можете преузети са линка испод (документ одштампати двострано, на једном листу)
  pdfШВ-20
 3. Један семестрални лист (купује се у скриптарници);
 4. Уплатница на 3.500,00 дин ( за упис године, здравствено осигурање и студентске активности).
 5. Да су измирена сва дуговања према Факултету из претходне године;
 6. Уплата прве рате или целе школарине (по избору) за нову школску годину;
 7. Студентски индекс, уредно попуњен (предавања вежбе и остале обавезе из протекле школске године).
 8. Студенти су обавезни да пре уписа пријаве све предмете које желе да слушају и полажу у школској 2020/2021. школској години својих путем налога на еСтуденту… Студент мора да пријави минимално 37 ЕСПБ бодова, а може да пријави максимално 78 ЕСПБ бодова. Самофинансирајући студенти плаћају све пријављене бодове, буџетски плаћају бодове које су пијавили преко 60 ЕСПБ бодова.
 9. Самофинансирајући студенти, и буџетски студенти који су пријавили преко 60ЕСПБ бодова, попуњавају два примерка уговора о школовању, који се налази на сајту Факултета и који прилажу уз осталу документацију.
  docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија машинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија грађевинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија инжењерство заштите на раду
  docУговор о студирању на студијском програму мастер академских студија машинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму докторских академских студија машинско инжењерство

УПИС ГОДИНЕ

Члан 103. Закона о високом образовању

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБбодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом.

 • За упис у наредну годину студија, студент мора да освоји 48 ЕСПБ бодова за упис на буџет или 37 ЕСПБ бодова за упис у статусу самофинансирајућег студента У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГДИНЕ (1.10.2019. ДО 1.10.2020. год.)
 • Самофинансирајући студент стиче право на упис: друге године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 37 ЕСПБ; треће године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 74 ЕСПБ; Четрврте године ако је у току претходног школовања остварио укупно најмање 111 ЕСПБ. 
 • Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (односи се на ОАС и МАС).

Студенти су у  обавези да упис године изврше у предвиђеном року, у супротном ће сносити додатне финансијске трошкове према ценовнику!

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram