Штампа

Упис 2018/2019. школске године (односи се на другу, трећу и четврту год. ОАС , МАС и ДАС машинства и ОАС грађевинарства)

TRE 7539

Сви студенти су дужни да регулишу свој статус уписом у 2017/2018. школску годину. Упис године ће се обавити у периоду од 24. 9. 2018. до 12. 10. 2018. године, од 10:00 до 12:00 часова у студентској служби.

За упис године потребно је:

 1. Да су заведене све оцене (проверити на свом електронском налогу);
 2. Два обрасца ШВ-20 које можете преузети са линка испод (документ одштампати двострано, на једном листу)
  pdfШВ-20
 3. Један семестрални лист (купује се у скриптарници);
 4. Уплатница на 3.500,00 дин ( за упис године, здравствено осигурање и студентске активности).
 5. Да су измирена сва дуговања према Факултету из претходне године;
 6. Уплата прве рате или целе школарине (по избору) за нову школску годину (важи за самофинансирајуће студенте);
 7. Студентски индекс, уредно попуњен (предавања вежбе и остале обавезе из протекле школске године).
 8. Студенти ОАС машинства који уписују трећу годину при упису прилажу списак изабраних изборних предмета само из петог семестра. Студенти који уписују четврту годину, при упису прилажу списак изабраних изборних предмета из седмог и осмог семестра. Студенти који уписују трећу годину грађевине за изборне предмете ће се определити на крају зимског семестра.
 9. Самофинансирајући студенти попуњавају два примерка уговора о школовању на сопствени терет, који могу преузети са линкова испод и који прилажу уз осталу документацију.
  docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија машинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму основних академских студија грађевинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму мастер академских студија машинско инжењерство
  docУговор о студирању на студијском програму докторских академских студија машинско инжењерство

УПИС ГОДИНЕ

Члан 103. Закона о високом образовању

Студент који у текућој школској години оствари 48 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета у складу са овим законом.

- За упис у наредну годину студија, студент мора да освоји 48 ЕСПБ бодова за упис на буџет или 37 ЕСПБ бодова за упис у статусу самофинансирајућег студента У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГДИНЕ (01.10.2017. ДО 01.10.2018. ГОД.)

- Студент који у последњој години студија има статус студента који се финансира из буџета, задржава право да се финансира из буџета најдуже годину дана по истеку редовног трајања студија (односи се на ОАС и МАС).

Студенти су у обавези да упис године изврше у предвиђеном року, у супротном ће сносити додатне финансијске трошкове према ценовнику!

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram