Штампа

Лабораторија "urbaNoise"

Поседујемо полу-анехоичну комору, реверберациону комору, трансмисиони систем две коморе, просторију за испитивање подне изолације и најмодернију опрему за различите врсте тестирања.

Ми вам нудимо:

  • Тестирање звучних изолација ЕN ISO 10140-2
  • Мерење апсорпције материјала ЕN ISO 354
  • Мерење звучне снаге извора ЕN ISO 3741
  • Мерење акустичких параметара у просторијамаЕN ISO 3382-1, 2&3
  • Тестирање звучних изолација подова ЕN ISO 140-7

Контакт:

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Универзитета у Крагујевцу
Доситејева 19, 36000 Краљево
Телефон/фаx: + 381 (0)36 383 379
WWW: http://www.mfkv.kg.ac.rs/urbanoise/

 acoustic lab 2

 

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram