Штампа

Запослени

На Факултету за машинсктво и грађевинарство у Краљеву запослени су:

Наставници и сарадници

Редовни професори - 6

Ванредни професори - 5

Доценти - 14

Наставници страног језика - 1

Асистенти са докторатом - 3

Асистенти - 10

Сарадници у настави - 1

Истраживачи - 5

Ненаставно особље - 23

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram