Штампа

Потписан уговор са компанијом Siemens Mobility

На Факултету за машинство и грађевинарство одржан је састанак руководства Факултета са делегацијом компаније „Siemens Mobility doo" – Cerovac, коју су представљали господа Милан Ракић и Christian Leodolter (Engineering Hub).

Тема састанка била је могућност прилагођавања наставних програма ФМГ Краљево потребама компаније „Siemens Mobility doo", са акцентом на модул Пројектовање у машиноградњи и предмете који се баве моделирањем конструкција.

ФМГ Краљево је у току састанка представио и досадашње резултате у образовању инжењера, реализацији домаћих и међународних пројеката и научним достигнућима у области машинског инжењерства, са посебним освртом на рад Центра за железничка возила.

Круна састанка је била потписивање уговора о пословно – техничкој сарадњи између Факултета за машинство и гraђевинарство и компаније „Siemens Mobility doo" и најава почетка стипендирања студената мастер студија у току наредне године.

Галерија

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram