Штампа

Акредитован студијски програм Инжењерства заштите на раду

akreditacija-izr

Крајем прошле недеље, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је од стране Националног тела за акредитацију и проверу  квалитета у високом образовању, добио решење о акредитацији новог студијског програма Основних академских  - Инжењерства заштите на раду.

Овај студијски програм представља нови заједнички програм са Факултетом техничких наука из Новог Сада поред већ постојећег програма Грађевинског инжењерства. Овим решењем је број акредитованих студијских програма на нашем факултету повећан на три: машинско инжењерство, грађевинско инжењерство и инжењерство заштите на раду.

pdfУверење о акредитацији студијског програма

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram