Штампа

Успешно завршена реакредитација студијског програма Грађевинско инжењерство

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је у протеклом периоду успешно завршио процесе реакредитације студијског програма Грађевинско инжењерство.

uverenje-akreditacija-GI-2016

Комисија за акредитацију и проверу квалитета утврдила је да Заједнички студијски програм основних академских студија Грађевинско инжењерство Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву и Факултета техничких наука Нови Сад испуњава прописане стандарде и донела одлуку о акредитовању овог студијског програма који ће бити реализован на нашем факултету.

Уверење о акредитацији Заједничког студијског програма основних академских студија - Грађевинско инжењерство

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram