Штампа

Основни задаци и циљеви

Имајући у виду место и улогу Факултета као образовно-научне установе, а у складу са дефинисаном мисијом и визијом, а на предлог Наставно-научног већа Факултета, Савет Факултета је утврдио следеће основне задатке:

 • задовољавање потреба корисника-студената у домену основних, дипломских и докторских студија, као и посебних програма за стално стручно усавршавање у домену машинског инжењерства,
 • обављање научно-истраживачке делатности, самостално или у сарадњи са другим организацијама и високошколским установама из земље и иностранства,
 • примена развијених техничко-технолошких решења у пракси,
 • публиковање научних и стручних сазнања и резултата доступних широј научно-стручној јавности,
 • организовање научно-стручних скупова,
 • развој библиотеке и информационог система,
 • стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима и потребама привреде, односно друштва у целини,
 • развој културног и спортског живота на Факултету,
 • задовољење потреба осталих корисника из области услуга Факултета.

Овако исказани основни задаци показују друштвену оправданост постојања овог Факултета, одређују правац његове делатности, обезбеђују достојанствено место Факултета међу другим сродним факултетима на Универзитету.

Основни задаци ( општи услови кавлитета факултета) утврђени су од стране Комисије за обезбеђење квалитета, односно Стратегијом за обезбеђење квалитета, усвојеном од стране Савета Факултета, а на предлог Наставно-научног већа Факултета.

Основни циљеви факултета произилазе из основних задатака и служе управљачкој структури Факултета као водич за остваривање мисије и визије Факултета.

Основни циљеви Факултета су:

 • стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса,
 • прилагођавање студијских програма светским достигнућима у науци и образовању и потребама привреде,
 • стално усавршавање наставног и научног кадра,
 • сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и подстицање развоја,
 • омогућавање мобилности студената и наставног особља,
 • обезбеђење дефинисаног броја уписаних студената и квалитет и ефикасност њиховог студирања,
 • сарадња са другим сродним факултетима у земљи и иностранству,
 • активна улога Факултета на Универзитету,
 • активна улога у развоју града Краљева, као и регионалног и привредног окружења,
 • укључивање у државне и европске пројекте,
 • развој научно-наставног подмлатка Факултета,
 • развој информационог система,
 • подстицање културног и спортског живота студената и запослених,
 • стално унапређење система менаџмента квалитетом,
 • стално подстицање марљивости, одговорности, креативности и инвентивност у функцији развоја Факултета.

Конкретни циљеви се дефинишу за сваку пословну годину и исказују и прате кроз Програм рада и Извештај о раду. Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у складу са захтевима корисника, променама у науци и друштву и циљевима високог образовања Републике Србије.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram

php shell shell indir hacklink spor toto tahminleri com beeg indianpornvideos stripdir porno biznes xnxx.net sarah logan nude fuck ankara escort bursa escort instagram beğeni satın al Nulled Wordpress Themes Themes Free Download xxx hd metin2 pvp serverler fuck viagra 100 mg kamagra 100 mg cialis 5 mg fiyat viagra sipariş cialis fiyat Marsbahis viagra sipariş sinegra viagra eczane kamagra 100 mg betbaba giriş betbaba giriş jeton sultanbet giriş sultanbet giriş tempobet giriş tempobet giriş tempobet giriş tipobet giriş tempobet giriş adana seo adana web tasarım best web hosting companies beylikdüzü escort avcılar escort bayan https://7dak.com siki%C5%9F cialis fiyat cialis fiyat antika alanlar,antika eşya alanlar