Штампа

Органи факултета

Факултет за машинство и грађевинаство у Краљеву има орган управљања, орган пословођења, стручни орган и студентски парламент.

Орган управљања на Факултету је Савет Факултета и чине га представници оснивача, представници Факултета и представници студентског параламента.

Орган пословођења на Факултету је декан и он руководи радом Факултета. У раду и координацији му помажу продекани. Факултет има три продекана-наставника: за наставу, научно-истраживачку делатност, инвестиције и изградњу и студента-продекана.

Стручни орган на Факултету је Наставно-научно веће које је чине сви наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету са пуним или непуним радним временом.

Студентски парамент је орган преко којег студенти остварују своја права и штите своје интересе на Факултету и Универзитету.

Ради организованог, рационалног, економичног и успешног обављања целокупне делатности на Факултету послови и радни задаци се групишу у три организационе јединице:

  • наставно-научна јединица – катедре,
  • научно-истраживачка и стручна јединица - центри са лабораторијама, библиотека и др.,
  • административно-техничка јединица.

Наставно-научна јединица Факултета обавља организацију и извођење наставе на свим нивоима студија, као и стално стручно образовање и усавршавање. Остваривање студијских програма обавља се кроз катедре. Катедра се оснива за наставне предмете из две или више сродних, ужих научних области на Факултету. За експериментални рад у оквиру катедри организују се лабораторије. Рад наставно-научне јединице непосредно организује и координира продекан за наставу у оквиру овлашћења добијених од декана.

Научно-истраживачкa и стручнa јединицa Факултета се бави научном, истраживачком, стручном, образовном, развојном и издавачком делатношћу у области машинства, израдом студија, пројеката и друге техничке документације... Чине је центри са лабораторијама и библиотека. Рад организационе јединице непосредно организује и координира продекан за научно-истраживачку делатност у оквиру овлашћења добијених од декана.

Административно-техничка јединица Факултета обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско-материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram

php shell shell indir hacklink spor toto tahminleri com beeg indianpornvideos stripdir porno biznes xnxx.net sarah logan nude fuck ankara escort bursa escort instagram beğeni satın al Nulled Wordpress Themes Themes Free Download xxx hd metin2 pvp serverler fuck viagra 100 mg kamagra 100 mg cialis 5 mg fiyat viagra sipariş cialis fiyat escort izmir Marsbahis viagra sipariş sinegra viagra eczane kamagra 100 mg betbaba giriş betbaba giriş jeton sultanbet giriş sultanbet giriş tempobet giriş tempobet giriş tempobet giriş tipobet giriş tempobet giriş adana seo adana web tasarım best web hosting companies beylikdüzü escort avcılar escort bayan https://7dak.com siki%C5%9F cialis fiyat cialis fiyat antika alanlar,antika eşya alanlar