Штампа

Катедре

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву остваривање студијских програма обавља се кроз наставу на пет катедри: