Штампа

Аутоматско управљање и флуидна техника

Катедра се бави наставом и истраживањем у области рачунарског управљања мехатроничких система. Студенти имају прилику да се упознају са класичним и напредним методама и техникама управљања. Поред широко заступљених ПИД алгоритама изучавају се напредни алгоритми засновани на вештачкој интелигенцији. За практичну реализацију се користе различити управљачки уређаји: од PC рачунара и микроконтролера до индустријских PLC уређаја. Експериментални лабораторијски рад омогућава стицање практичних знања и искустава за објекте управљања из области електро-хидрауличних и електро-пнеуматских система, обновљивих извора енергије, процесне технике, мобилних робота.

Шеф катедре
др Драган Пршић
Наставници
др Драган Пршић, др Љубиша Дубоњић, др Владимир Стојановић
Сарадници
 Владимир Ђорђевић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram