Штампа

др Саво Трифуновић

 

Саво Трифуновић
Презиме Трифуновић
Име Саво
Назив Катедре Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Социологија рада
Датум последњег избора у звање 22.4.2008.
Стручна спрема Доктор политичких наука
Звање Редовни професор
Функција Проректор за координацију послова факултета чије је седиште ван седишта Универзитета у Крагујевцу
Предмети Социологија рада
Инжењерска етика
Предузетништво и иновације
Пословне комуникације и презентације
Шифра истраживача 07367
Истраживачка област С212-Социологија рада, социологија предузећа
Стара/нова зграда Стара зграда
Број кабинета 103
Број локала 173
Е-пошта Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Број мобилног (опционо)  
Радови (до 10 најзначајнијих референци)
(Назив рада/Часопис/Аутори/ДОИ/Година/Волумен/Број/ИССН/Стране од – до/
 1. Savo Trifunovic (2003): „Ecological crisis, rural development and education for change: Certain aspects“.XX Congress of the European Society for Rural Sociology, 18 – 22. August, 2003., Sligo, Ireland „Work, Leisure and Development in Rural Europe Today“. (www.sligorural.org ; http://staffweb.itsligo.ie/staff/pshare/esrs_abstracts.htm
 2. Eric Sabourin ; Trifunovic Savo (2004): Introduction note to W.G. 18 "Globalisation and social transformation of family farming, resistance and mutations" , XI World Congress of Rural Sociology "Globalisation, Risk and Resistence", IRSA , Trondheim, Norway, 25 – 30. VII 2004. (W.G. 18 paper). To see: http://www.irsaworld.org/XI/program/ workshops.html
 3. Саво Трифуновић : Осврт на сазнајно - методолошки приступ Николе Тесле у истраживању и промишљању појава, или о парадигми пута којим би данашњи истраживачи требали ићи, Научни скуп "Идеје Николе Тесле", Бања Лука, 22. и 23. IX 2006., Зборник радова: "Идеје Николе Тесле", Академија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, Књига X, Одјељење природно-математичких и техничких наука, Књига 6, Бања Лука, 2006., стр. 337-348. CIP -621.3:929 Тесла Н.(082) ; ISBN 978-99938-21-04-5 ; COBISS.SR-ID 232216
 4. Savo Trifunovic : The World of Work and the new Sociology of Work or Sopohitronics of Work., Proceedings of papers The Seventh Triennial International Conference HEAVY MACHINERY HM 2011, June 29- Jule 2, 2011, Vrnjačka Banja, pp. G 55-60, ISBN 978-86-82631-58-3, 2011.
 5. Savo Trifunovic : A Contribution to the Reflection on the Notion of Agricultural Multifunctionality, "Acta Agriculturae Serbica" , Vol. XI, 22(2006), (ISSN 0354-9542), pp. 17 - 27. Категорија рада: - оригинални научни рад, UDK: 316.334.55(497.11)
 6. Саво Трифуновић: Неки друштвени аспекти роботизације, часопис „ИМК-14 Истраживање и развој“, број (30-31) 1-2/2009; стр. 137 – 142.; ISSN 0354-6829  
 7. Саво Трифуновић: Приказ књиге Др Данила Ж. Марковића: Глобализација и високошколско образовање, публикован под насловом: О глобализацији и високошколском образовању; часопис Универзитета у Нишу „Теме“; UDK 1+3; ISSN 0353-7919; DOI: 10.22190/TEME1701293T год. XXXIII; бр. 2/2009; стр. 745 – 752.
 8. Саво Трифуновић: О Добривоју Божићу, изумитељу првога реда ; Зборник Радова: „Добривоје С. Божић – изумитељ савременог система кочења воза“, CIP 629.42-592(082) 621:929 Божић Д.(082) ; ISBN 978-86-82631-84-2 ; COBISS.SR-ID 227315724 ; Краљево, 2016., стр. 187 – 204. Универзитет у Крагујевцу , Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву: Научни тематски скуп: „Добривоје С. Божић – изумитељ савременог система кочења воза“, Краљево, 25. 11. 2016.
 9. Саво Трифуновић:  Од заштите на раду до безбедног рада. У: Д. Захаријевски и Г. Стојић (прир.), Проф. др Данило Ж. Марковић и савремена српска социологија: Споменица, Ниш: Филозофски факултет; стр. 148-158.; 2017.;  ISBN 978-86-7379-438-9; COBISS.SR-ID 232830732
 10. Саво Трифуновић: Инжењерска етика – синтеза човечности инжењера, ИМК-14 –Истраживање и развој у тешкој машиноградњи 23(2017)1, SR21-24 UDC 621 ISSN 0354-6829
Књиге
(Издавач/ИСБН/Година/Аутори)
 1. Др Саво Трифуновић: Радни морал, „Машински факултет Краљево“, 1996., стр. 206. (CIP 331.101.3/.4; ID=48996108)
 2. Др Саво Трифуновић: Увод у социологију рада, „Машински факултет Краљево, 1997., стр. 314. (CIP 316.334.2(075.8); ISBN 86-82631-04-0 ; ID = 57403916) – прво издање. Друго неизмењено издање: 2003., CIP 316.334.2 (075.8); ISBN 86-82631- 16-4 ; COBISS - ID 103242252.
 3. Др Саво Трифуновић: Сељак и рад, „Машински факултет Краљево" и „Агрономски факултет Чачак", Краљево, 2005., стр. 159 ; (CIP 331.101.5:63 338.43 ; ISBN 86-82631-27-X ; COBISS.SR-ID 125483276)
 4. Др Саво Трифуновић: Од једног до једног, увод у континуум сазнања, "Машински факултет Краљево", Краљево, 2007., стр. 200 (CIP 1(091)(075.8) ; ISBN 978-86-82631-35-4 ; COBISS:SR-ID 141281804) ; Одобрено издавање ове монографије одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета у Краљеву бр. 530/7 од 11.06.2007. године.;
 5. Др Саво Трифуновић: Беседе о нашој кући доброљубља, „Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву“,  ISBN :  978 - 86 - 82631 - 65 – 1 ; стр. 606; година: 2019.
Активни пројекти
(Тип/Финансијер/Почетак реализације)
 
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram