Штампа

Јавне набавке

on .

 

 

Oznaka
nabavke
Naziv javne nabavkeKonkursna dokumentacijaPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

2020.

JN 3/2020 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od metala pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 2/2020 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od plastike pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 15/2020

Nabavka radova – izrada dimnjaka za kotao na čvrsto gorivo sa pripadajućom instalacijom i povezivanje i puštanje u rad

pdfDokumenti pdfPoziv  
JNMV 4/2020 Nabavka dobara - Računarska oprema pdfDokumenti
pdfDokumenti izmene
pdfOdgovor na pitanje 1
pdfDokumenti izmene 2
pdfOdgovor na pitanje 2
pdfPoziv

pdfOdluka o zaključenom ugovoru

JNMV 14/2020 Nabavka uslugе оbеzbеđivаnjа prеvоza аutоmоbilоm sа vоzаčеm u zеmlјi i inоstrаnstvu - Obnovljen postupak pdfDokumenti pdfPoziv
JNMV 12/2020 Nabavka usluga - СЕРВИС Formiga P100 и EOSNT M280 pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o obustavi postupka
JNMV 10/2020 Nabavka usluga - prevoz za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Кraljevu pdfDokumenti
pdfOdgovor na pitanje
pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 5/2020 Nabavka dobara - laboratorijska oprema za inoviranje modula za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 11/2020 Nabavka usluga - Servisa kompresora u laboratoriji 3D Impuls pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 6/2020 Nabavka dobara - ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfOdluka o dodeli ugovora 2
JNMV 7/2020 Nabavka usluga - štampanje za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 13/2020 Nabavka usluga - smeštaj pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 6/2020 Nabavka dobara - ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora

JNMV 14/2020 Nabavka uslugе оbеzbеđivаnjа prеvоza аutоmоbilоm sа vоzаčеm u zеmlјi i inоstrаnstvu pdfDokumenti
pdfOdgovor pitanje 1
pdfPoziv pdfOdluka o obustavi postupka
JNMV 8/2020 Nabavka usluga - организовања међународне конференције ТМ2020 pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 13/2020 Nabavka usluga - smeštaj pdfDokumenti pdfPoziv pdfObaveštenje
JNMV 1/2020 Nabavka dobara - električna energija

pdfDokumenti

pdfPojašnjenje

pdfPoziv  pdfOdluka o dodeli ugovora
 

Plan nabavki za 2020. godinu

pdfPlan

 

 

2019.

JNMV 66/2019

Nabavka radova – montaža sekundarnog kola isparivača toplotne pumpe

pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 64/2019 Nabavka dobara - laboratorijske opreme za inoviranje modula za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 3/2019 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od metala pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 2/2019 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od plastike pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 4/2019 Nabavka dobara - Računarska oprema - Partija 2 - Videobimovi za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfObaveštenje o dodeli ugovora
JNMV 65/2019 Nabavka laboratorijske opreme za inoviranje modula proizvodno mašinstvo Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 9/2019 obnovljeno Nabavka usluga - Servisa kompresora u laboratoriji 3D Impuls pdfDokumenti pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora 

pdfObaveštenje o dodeli ugovora

JNMV 15/2019 Nabavka radova - Preuređenje kabineta 301, 303 i 305 i formiranje jednog kabineta i studentske laboratorije za izradu prototipova pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 9/2019 Nabavka usluga - Servisa kompresora u laboratoriji 3D Impuls pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o obustavi postupka
JNMV 4/2019 Nabavka dobara - Računarska oprema pdfDokumenti pdfPoziv

pdfOdluka o zaključenom ugovoru

pdfOdluka o dodeli ugovora

JNMV 8/2019 Nabavka usluga prevoza pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o zaključenom ugovoru
JNMV 5/2019 Nabavka dobara - ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 6/2019 Nabavka usluga - štampanje za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfUgovor
JNMV 1/2019 Nabavka dobara - električna energija za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfUgovor
  Plan javnih nabavki za 2019. godinu pdfDokument

 

 

 

 

 

 

Штампа

Ценовник школарина и услуга

 

 

Преузмите ценовник школарина и услуга

 

  

 

Упутство за попуњавање налога за уплату накнаде за школарине

За све врсте услуга које студент плаћа при студирању, уплате вршити на уплатним местима у поштама или банкама.

При попуњавању налога за уплату погледати ценовник услуга на Факултету за машинство и грађевинарство за школску 2018/19. годину, који се налази на сајту и огласној табли Факултета. Сходно нивоу студија и врсти услуге коју плаћају, унети у налог у рубрици где је сврха уплате, врсту услуге, а у рубрици износ, унети износ у динарима који се уплаћује.

У моделу не уписивати ништа, а у позиву на број унети корисничко име са којим студенти приступају Е-сервису и шифру услуге коју плаћају (шифра услуге је дата у ценовнику поред врсте услуге).

Сачувати први примерак уплтнице ради евентуалне контроле уплата у Студентској служби.

Пример уплатнице

uplatnica skolarina  

 

Жиро рачун

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву:

 

Број жиро рачуна: 840-1042666-89

Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву

 

 

Штампа

Лабораторија за прецизна мерења

Лабораторија се користи у наставно-образовном процесу за практичну обуку студената из предмета Производна метрологија на основним академским студијама. Лабораторија располаже са класичним механичким и оптичким мерним инструментима, алатним микроскопом, металуршким микроскопом, уређајима за мерење храпавости и др.

lab precizno merenjelab precizno merenje

 

У оквиру курса, студенти се обучавају да мере са мерним иструментима и савладавају основне принципе и методе мерења и контроле макро и микро геометријских карактеристика производа: дужине, угла, облика, положаја, тачности обртања и храпавости обрађене површине. Осим тога, студенти се обучавају да мере и контролишу основне параметре навоја, зупчаника и других машинских елемената, утврђују грешке мерних инструмената и упознају се са основним принципима мерења и контроле на НУММ-а.

Руководилац Лабораторије

др Милан Коларевић, редовни професор
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Штампа

Центар и Лабораторија за производне технологије

Центар за производне технологије

Лабораторија за производне технологије

Центар и Лабораторија се баве пројектовањем технолошких процеса обраде, алата и машина алатки.

lab-pt-2 lab-pt-1

 

УСЛУГЕ

 • Пројектовање производа и технологија на CA платформи,
 • Пројектовање технолошких процеса обраде,
 • Обука из ручног и CAM програмирања нумерички управљаних машина алатки,
 • Пројектовање алата за прераду полимера,
 • Пројектовање алата за обраду резањем,
 • Пројектовање алата за обраду деформисањем,
 • Пројектовање машина алатки,
 • Развој система за аутоматско пројектовање производа.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Александра Петровић, доцент
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Штампа

Центар за конструисање

Центар се бави истраживањима напредних методологија за конструисање машинских компоненатаи система, а посебно унапређењем  метода  за развој производа применом савремених дигиталних технологија. У свом раду Центар се истиче истраживањима динамичког понашања делова и система произведених адитивним производним технологијама.

lab-konstruisanje

УСЛУГЕ

Центар реализује:

 • пројекте по захтеву привреде,
 • пројекте Фонда за иновациону делатност РС,
 • пројекте Фонда за науку РС,
 • пројекте из програма ХОРИЗОНТ 2020 и 
 • пројекте друштвеног развоја финансираног од стране Европске Комисије, владе САД  и других међународних субјеката и организација.

Референце:

 • „Развој и израда алата за поправку путничких авиона и млазних мотора“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: КОНЕЛЕК д.о.о., 2019.
 • „Развој и израда иновативних алата за бризгање са конформалним каналима за хлађење“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: ИнМолд  д.о.о., 2018-2019
 • Дигиталне технологије за развој производа - три модула предавања за привреду, Пројекат ПКС-ГИЗ-ФМГ, 2018.
 • „Развој иновативне модуларне ергономске женске обуће“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: Glass Slipper d.o.o, 2018.
 •  „Подизање конкурентности ланца вредности у производњи пластичних производа“, Пројекат Развојне агенције Србије, 2016-2017.
 • „НеМогући дизајн- Конкурс за најбоље дизајнерско решење и прототип младих дизајнера“,  Центар за промоцију науке, 2013.
 • “ A_MADAM -  Advanced design rules for optimMAl Dynamic properties of Additive Manufacturing products”, HORISON 2020 project, 2017 –2020.
 • “AM-Motion - A strategic approach to increasing Europe’s value proposition for Additive Manufacturing technologies and capabilities”, HORISON 2020 project, 2016-2019.
 • “FoFAM-Industrial and Regional Valorization of FoF Additive Manufacturing Projects”, HORISON 2020 project, 2015-2017.
 • „Concept for marketing and outreach activities for further support to work of 3D Impulse center“, USAID Sustainable Local Development Project, 2014.
 • “IMPuls-Innovation Management for new Products”, ЕU RSEDP2  project, 2011-2013.

 

Руководилац Центра

др Снежана Ћирић Костић, доцент
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram