др Марина Бошковић

 

Марина Бошковић
Презиме Бошковић
Име Марина
Назив Катедре Основно инжењерско образовање
Ужа научна област Механика и механизми
Датум последњег избора у звање 19.04.2016.
Стручна спрема VII1- дипломирани машински инжењер
Звање Асистент
Функција  
Предмети Механика 1, Механика 2, Техничка механика 1, Теорија механизама, Отпорност материјала
Шифра истраживача 11098
Истраживачка област П190
Стара/нова зграда Стара зграда
Број кабинета 110
Број локала 170
Е-пошта This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Број мобилног (опционо)  
Радови (до 10 најзначајнијих референци)
(Назив рада/Часопис/Аутори/ДОИ/Година/Волумен/Број/ИССН/Стране од – до/
  1. Modified krill herd (mkh) algorithm and its application in dimensional synthesis of a four-bar linkage, Mechanism and Machine Theory, R.R.Bulatović, G.Miodragović, M.S.Bošković, DOI: 10.1016/ј.mechmachtheory.2015.08.004, 2016, Vol. 95, ISSN: 0094-114X, pp.1-21
  2. Optimization of dynamic quantities of a four-bar mechanism using the Hybrid Cuckoo Search and Firefly Algorithm (H-CS-FA), Archive of Applied Mechanics, M. Bošković, R.R. Bulatović, S. Šalinić, G.R. Miodragović, G.M. Bogdanović, DOI: 10.1007/s00419-018-1457-8, 2018, Vol.88(12), ISSN: 0939-1533, pp.2317-2338
  3. Minimization of dynamic joint reaction forces of the 2-dof serial manipulators based on interpolating polynomials and counterweights, Theoretical and Applied Mechanics, S. Šalinić, M. Bošković, R.R. Bulatović, DOI: 10.2298/TAM1504249S, 2015, Vol.42(4), ISSN: 1450-5584,  pp.249-260
  4. Contribution to the dynamic modeling of a single link flexible manipulator, 8th International Scientific Conference of Defensive Technologies “OTEH 2018”, Belgrade, Serbia, S. Šalinić, M. Bošković, R.R. Bulatović, 2018, ISBN: 978-8681123-88-1, pp.336-340
  5. Multiobjective optimization for dynamic balancing of four-bar mechanism, 6th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Tara, Serbia, M. Bošković, S. Šalinić, R. Bulatović, G. Miodragović, 2017, C2b, ISBN: 978-86-909973-6-7
  6. Minimization of joint reaction forces of the 2-DOF planar serial manipulators, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Aranđelovac, Serbia, S. Šalinić, M. Bošković, R.R. Bulatović, 2015, G2f, ISBN: 978-86-7892-715-7
  7. The Use of Biologically Inspired Algorithms for the Optimization of Machining Parameters, 8th International Conference “Heavy Machinery – HM 2014”, Zlatibor, Serbia, G. Мiodragović, R. Bulatović, S. Ivanović, M. Bošković, 2014, ISBN: 978-86-82631-74-3, B.13-18
  8. Primena algoritma svica za rešavanje problema primenjene mehanike, IMK-14 – Istraživanje i razvoj u teškoj mašinogradnji, G. Miodragović, M. Bošković, 2013, Vol. 19, ISSN 0354-6829, str. 58-62
Књиге
(Издавач/ИСБН/Година/Аутори)
 
Активни пројекти
(Тип/Финансијер/Почетак реализације)
 
Е-пошта: Пошаљите поруку

 

Print Email