Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • за избор једног наставника у звање доцента и заснивање радног односа на одређено време од пет година за ужу научну област ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА. Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 18.12.2019. године. Конкурс траје 15 дана, од 18.12.2019. до 3.1.2020. године.pdfТекст конкурса
  • за избор једног сарадника у звање асистента и заснивање радног односа на одређено време од три године за ужу научну област ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ НА РАДУ. Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 18.12.2019. године. Конкурс траје 8 дана, од 18. до 26.12.2019. године. pdfТекст конкурса