Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • једног сарадника у звању асистента за ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУИСАЊЕ pdfТекст конкурса

Конкурс је објављен на сајту Факултета, 7.10.2020. године.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram