Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • једног наставника у звању ванредног професора за ужу научну област ЖЕЛЕЗНИЧКО МАШИНСТВО И ИСПИТИВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА pdfТекст конкурса
  • једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу научну област МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУИСАЊЕ pdfТекст конкурса
  • једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу научну област КОНСТРУКЦИОНО МАШИНСТВО pdfТекст конкурса
  • једног наставника у звању доцент или ванредни професор за ужу научну област МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ pdfТекст конкурса

Ови конкурси су објављени у публикацији Послови од 11. 03. 2020. године.и трају 15 дана од 11. 03 до 26.03.2020. године.

 

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram