Центар за грађевинску и транспортну механизацију

Штампа

Центар за грађевинску и транспортну механизацију

Делатност центра

Центар за грађевинску и транспортну механизацију остварује сарадњу са индустријом кроз научно-истраживачке пројекте, истраживачко-развојне пројекте, пројекте за потребе привреде, као и кроз едукативну делатност,у оквиру следећих области:

  • Пројектовање транспортних и складишних система,
  • Развој носећих конструкција машинске опреме,
  • Пројектовање и извођење ски-лифтова и жичара,
  • Преглед,испитивање уређаја и машина са издавањем стручних налаза-атеста о примењеним мерама заштите на раду,
  • Руковођење грађењем објеката, надзор при грађењу објеката,
  • Ревизије пројеката,рецензије, експертизе и судска вештачења

Руководилац центра

проф. др Гашић Миломир, редовни професор

Преко 100 реализованих пројеката Центра за грађевинску и транспортну механизацију и велико искуство у пројектовању стоје вам на располагању Овлашћење Министарства за рад, борачка и социјална питања бр.162-00-85/99-04-1 и бр. 162-00-85/99-04-2 Лиценца за израду и контролу техничке документације за објекте за које дозволу издаје општина, односно град бр.351-03-788/2001-07

Инфо

Адреса: Доситејева 19,36000 Краљево

Телефон/факс +381 (0)36 339 794, 336 866

Емаил адресе:

Жиро рачун:41800-603-8-4001765

РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ

Техничко решење 1. Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже

Техничко решење 2. Нова метода за осигурање машине и њене заштите при превртању - ROPS (Roll Over Protective Structures)

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram