Ценовник

Штампа

Ценовник школарина и услуга

 

 

Преузмите ценовник школарина и услуга

 

  

 

Упутство за попуњавање налога за уплату накнаде за школарине

За све врсте услуга које студент плаћа при студирању, уплате вршити на уплатним местима у поштама или банкама.

При попуњавању налога за уплату погледати ценовник услуга на Факултету за машинство и грађевинарство за школску 2018/19. годину, који се налази на сајту и огласној табли Факултета. Сходно нивоу студија и врсти услуге коју плаћају, унети у налог у рубрици где је сврха уплате, врсту услуге, а у рубрици износ, унети износ у динарима који се уплаћује.

У моделу не уписивати ништа, а у позиву на број унети корисничко име са којим студенти приступају Е-сервису и шифру услуге коју плаћају (шифра услуге је дата у ценовнику поред врсте услуге).

Сачувати први примерак уплтнице ради евентуалне контроле уплата у Студентској служби.

Пример уплатнице

uplatnica skolarina  

 

Жиро рачун

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву:

 

Број жиро рачуна: 840-1042666-89

Прималац: Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву